Podsumowanie – Lipiec 2022

Jak widzimy powyżej, przebieg temperatury w Polsce w lipcu był bardzo wyrównany w stosunku do normy wieloletniej. Miesiąc rozpoczął się rekordowymi temperaturami, jednak później mieliśmy nieznaczne ochłodzenie i kilka dni poniżej normy, druga połowa miesiąca zaczęła się temperaturami powyżej normy, a miesiąc zakończyliśmy anomalią ujemną. Liczba dni z anomalią dodatnią wyniosła 14, natomiast z ujemną 17. Lipiec zatem zapisujemy w naszym regionie jako miesiąc mieszczący się w normie z delikatną odchyłką dodatnią.

Poniższa grafika przedstawia miesięczną anomalię temperatury powietrza, która w naszym regionie jest wychylona nieznacznie powyżej normy i wynosi około +0,5°C w porównaniu do lat poprzednich. W całym kraju lipiec był w normie, jedynie w zachodniej i południowo-wschodniej Polsce mieliśmy anomalię dodatnią, a na północnym-wschodzie ujemną. Średnia dla Polski to +0,05 °C.

Lipiec był w naszym regionie cieplejszy w porównaniu do średniej z poprzednich lat. Anomalia roczna pozostaje nadal dodatnia i wynosi około +0,6 stopnia.

Poniżej najwyższe i najniższe wartości zanotowane w ciągu miesiąca zebrane z dwóch naszych stacji (Krosno i Leśniówka) oraz stacji IMGW-PIB w Krośnie.

Najwyższa temperatura Krosno: 36,0 °C odnotowana 1 dnia miesiąca
Najwyższa temperatura Leśniówka: 35,8 °C odnotowana 1 dnia miesiąca
Najwyższa temperatura IMGW Krosno: 35,5 °C odnotowana 1 dnia miesiąca

Najniższa temperatura Krosno: 6,5 °C odnotowana 18 dnia miesiąca
Najniższa temperatura Leśniówka: 4,7 °C odnotowana 18 dnia miesiąca
Najniższa temperatura IMGW Krosno: 8,4 °C odnotowana 18 dnia miesiąca

Średnia temperatura: 19,20 °C
Średnia klimatyczna temperatura na ten miesiąc: 19,8 °C

Najwyższy poryw wiatru Krosno: 45,0 km/h odnotowany 13 dnia miesiąca
Najwyższy poryw wiatru Leśniówka: 51,1 km/h odnotowany 14 dnia miesiąca
Najwyższy poryw wiatru IMGW Krosno: 57,6 km/h odnotowany 23 dnia miesiąca
Dominujący kierunek wiatru: WNW (zachodnio-północno-zachodni)

Suma opadów Krosno: 89,1 l/m2 – deficyt 22,9 l/m2
Suma opadów Leśniówka: 103,4 l/m2 – deficyt 8,6 l/m2
Suma opadów IMGW Krosno: 105,3 l/m2 – deficyt 6,7 l/m2
Średnia klimatyczna opadów na ten miesiąc: 112 l/m2
Liczba dni opadowych: 12
Liczba dni suchych: 19

Najwyższe ciśnienie: 1028,5 hPa odnotowane 18 dnia miesiąca
Najniższe ciśnienie: 1011,2 hPa odnotowane 31 dnia miesiąca
Średnie ciśnienie: 1017,54 hPa

Warto odnotować, że 1 lipca padł oficjalny rekord temperatury w Krośnie od początku pomiarów i wyniósł 35,5 °C, nieoficjalny wyższy rekord odnotowaliśmy na naszej stacji w Turaszówce – nasz czujnik umiejscowiony w klatce meteorologicznej pokazał 36,0 °C.

Poniższe tabele przedstawiają wyniki obserwacji z wszystkich trzech stacji z całego miesiąca z rozbiciem na każdy dzień.

Temperatura, wilgotność, ciśnienie

Data Najwyższa Średnia (IMGW) Najniższa Wilgotność ŚREDNIA Ciśnienie ŚREDNIE
KROSNO LEŚNIÓWKA IMGW LEŚNIÓWKA LEŚNIÓWKA IMGW
01.07.2022 36,0°C 35,8°C 35,5°C 28,1°C 19,1°C 16,6°C 20,7°C 55% 1015,0
02.07.2022 26,1°C 21,8°C 29,4°C 19,7°C 17,6°C 14,6°C 17,2°C 88% 1022,4
03.07.2022 29,1°C 28,8°C 26,8°C 20,8°C 17,1°C 13,6°C 16,8°C 69% 1017,5
04.07.2022 31,0°C 30,2°C 28,9°C 23,0°C 15,2°C 12,5°C 16,4°C 64% 1016,1
05.07.2022 26,4°C 26,8°C 26,2°C 20,3°C 15,2°C 12,4°C 16,3°C 77% 1015,6
06.07.2022 22,9°C 23,1°C 22,0°C 16,9°C 12,4°C 8,8°C 13,8°C 86% 1019,2
07.07.2022 24,5°C 24,6°C 22,4°C 16,9°C 9,9°C 7,3°C 10,7°C 69% 1018,6
08.07.2022 23,1°C 22,1°C 21,6°C 16,4°C 14,4°C 13,2°C 14,4°C 86% 1021,6
09.07.2022 21,3°C 21,2°C 20,2°C 16,1°C 12,8°C 12,3°C 12,9°C 79% 1017,1
10.07.2022 19,7°C 18,7°C 18,2°C 14,7°C 11,7°C 8,2°C 12,1°C 75% 1016,4
11.07.2022 17,5°C 16,5°C 16,8°C 12,9°C 10,1°C 8,6°C 10,4°C 80% 1018,6
12.07.2022 19,6°C 18,5°C 18,1°C 13,4°C 10,9°C 10,6°C 10,1°C 87% 1016,7
13.07.2022 25,8°C 25,4°C 24,9°C 19,4°C 13,5°C 15,2°C 13,7°C 61% 1015,9
14.07.2022 29,5°C 28,7°C 28,5°C 21,8°C 14,3°C 12,3°C 17,3°C 71% 1014,1
15.07.2022 23,2°C 22,0°C 21,7°C 17,8°C 10,5°C 6,9°C 14,9°C 71% 1018,7
16.07.2022 22,3°C 21,2°C 21,0°C 15,6°C 7,1°C 5,3°C 9,2°C 68% 1021,0
17.07.2022 22,3°C 21,2°C 21,4°C 15,3°C 7,9°C 5,8°C 9,5°C 69% 1025,6
18.07.2022 25,1°C 25,1°C 23,5°C 17,3°C 6,5°C 4,7°C 8,4°C 67% 1023,9
19.07.2022 29,5°C 29,1°C 26,5°C 19,8°C 10,2°C 7,7°C 11,6°C 63% 1021,6
20.07.2022 31,1°C 31,1°C 29,6°C 22,8°C 12,0°C 9,6°C 15,1°C 60% 1019,9
21.07.2022 30,3°C 30,6°C 28,5°C 22,6°C 12,2°C 10,2°C 15,1°C 61% 1018,3
22.07.2022 32,6°C 33,1°C 31,5°C 23,5°C 12,9°C 10,4°C 13,9°C 68% 1016,2
23.07.2022 33,0°C 34,2°C 32,5°C 23,8°C 13,2°C 12,4°C 16,6°C 53% 1015,7
24.07.2022 24,9°C 24,8°C 24,3°C 20,1°C 15,7°C 9,1°C 17,1°C 52% 1018,8
25.07.2022 27,3°C 28,3°C 27,3°C 19,9°C 9,5°C 7,5°C 11,4°C 72% 1012,2
26.07.2022 29,3°C 29,5°C 29,2°C 20,0°C 0,0°C 11,5°C 14,7°C 64% 1013,3
27.07.2022 25,5°C 25,5°C 24,1°C 18,3°C 16,6°C 11,5°C 13,6°C 68% 1016,6
28.07.2022 25,4°C 25,4°C 24,0°C 19,2°C 15,7°C 11,4°C 15,4°C 78% 1018,8
29.07.2022 29,1°C 28,6°C 27,8°C 21,3°C 12,6°C 10,1°C 15,1°C 71% 1015,7
30.07.2022 28,6°C 26,8°C 26,6°C 20,6°C 17,2°C 16,0°C 17,0°C 85% 1010,1
31.07.2022 18,4°C 18,9°C 20,2°C 16,8°C 15,1°C 14,6°C 14,9°C 94% 1012,5
REKORDY 36,0°C 35,8°C 35,5°C 19,2°C 6,5°C 4,7°C 8,4°C 71% 1017,5

Opady

Data Suma ( l/m2)
KROSNO LEŚNIÓWKA IMGW*
01.07.2022 0,0 0,0 0,0
02.07.2022 9,0 15,2 21,8
03.07.2022 0,0 0,0 0,0
04.07.2022 0,0 0,0 0,0
05.07.2022 11,6 22,8 0,0
06.07.2022 15,5 21,5 39,6
07.07.2022 0,1 0,0 0,7
08.07.2022 2,3 3,4 0,9
09.07.2022 0,0 0,2 3,1
10.07.2022 2,0 0,3 0,0
11.07.2022 3,0 2,4 1,5
12.07.2022 9,4 11,4 5,2
13.07.2022 0,4 0,0 5,1
14.07.2022 3,6 3,9 0,0
15.07.2022 1,5 1,1 2,4
16.07.2022 0,1 0,9 0,0
17.07.2022 0,1 0,1 0,2
18.07.2022 0,0 0,0 0,0
19.07.2022 0,0 0,0 0,0
20.07.2022 0,0 0,0 0,0
21.07.2022 0,0 0,0 0,0
22.07.2022 0,0 0,0 0,0
23.07.2022 0,0 2,1 0,0
24.07.2022 0,0 0,0 1,8
25.07.2022 0,0 0,0 0,0
26.07.2022 4,4 5,6 0,0
27.07.2022 0,1 0,1 5,6
28.07.2022 0,3 0,5 0,0
29.07.2022 0,8 2,7 0,0
30.07.2022 16,4 5,4 3,6
31.07.2022 8,5 3,8 13,8
SUMA 89,1 103,4 105,3

*doba opadowa w IMGW mierzona jest od 6:00 do 6:00 dnia kolejnego, dlatego opady mogą się nieznacznie różnić w stosunku do naszych stacji, gdzie opad mierzony jest od 0:00 do 0:00

Wiatr

Data Poryw wiatru Najwyższa  Kierunek dominujący
KROSNO LEŚNIÓWKA IMGW
01.07.2022 25,9 km/h 31,3 km/h 32,4 km/h 22,7 km/h ESE
02.07.2022 44,3 km/h 35,3 km/h 54,0 km/h 33,5 km/h WNW
03.07.2022 18,0 km/h 20,9 km/h ---- 11,9 km/h NW
04.07.2022 21,2 km/h 27,7 km/h 28,8 km/h 19,1 km/h NW
05.07.2022 22,7 km/h 27,0 km/h 36,0 km/h 21,6 km/h NW
06.07.2022 37,8 km/h 33,8 km/h 43,2 km/h 27,4 km/h NW
07.07.2022 14,4 km/h 25,9 km/h ---- 13,0 km/h N
08.07.2022 30,6 km/h 31,3 km/h 50,4 km/h 23,4 km/h NW
09.07.2022 28,1 km/h 31,7 km/h 28,8 km/h 22,0 km/h WNW
10.07.2022 31,7 km/h 35,3 km/h 43,2 km/h 26,3 km/h NW
11.07.2022 33,5 km/h 39,6 km/h 46,8 km/h 30,2 km/h WNW
12.07.2022 32,0 km/h 46,8 km/h 46,8 km/h 27,7 km/h W
13.07.2022 45,0 km/h 50,0 km/h 54,0 km/h 38,5 km/h WNW
14.07.2022 34,2 km/h 51,1 km/h 54,0 km/h 25,6 km/h WNW
15.07.2022 34,9 km/h 31,0 km/h 39,6 km/h 27,0 km/h NW
16.07.2022 37,8 km/h 34,2 km/h 50,4 km/h 28,8 km/h WNW
17.07.2022 37,8 km/h 35,3 km/h 50,4 km/h 35,6 km/h WNW
18.07.2022 27,7 km/h 32,8 km/h 32,4 km/h 24,5 km/h WNW
19.07.2022 15,5 km/h 21,2 km/h ---- 13,3 km/h E
20.07.2022 28,4 km/h 28,1 km/h 36,0 km/h 23,0 km/h N
21.07.2022 19,8 km/h 20,9 km/h ---- 18,0 km/h NNE
22.07.2022 15,8 km/h 22,3 km/h ---- 14,4 km/h ENE
23.07.2022 44,5 km/h 37,4 km/h 57,6 km/h 0 km/h NNE
24.07.2022 41,2 km/h 35,3 km/h 43,2 km/h 0 km/h NW
25.07.2022 15,1 km/h 18,7 km/h ---- 13,7 km/h ESE
26.07.2022 42,0 km/h 43,9 km/h 50,4 km/h 0 km/h WNW
27.07.2022 22,0 km/h 28,1 km/h ---- 18,7 km/h NW
28.07.2022 22,7 km/h 22,0 km/h ---- 18,0 km/h NNW
29.07.2022 24,5 km/h 23,8 km/h ---- 19,4 km/h ENE
30.07.2022 19,4 km/h 28,1 km/h ---- 15,8 km/h ESE
31.07.2022 28,1 km/h 37,1 km/h 36,0 km/h 25,6 km/h W
REKORDY 45,0 km/h 51,1 km/h 57,6 km/h 38,5 km/h WNW

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.