Podsumowanie – Wrzesień 2022

Jak widzimy powyżej, przebieg temperatury w Polsce we wrześniu był niższy w stosunku do normy wieloletniej. Liczba dni z anomalią dodatnią wynosi tylko 3, natomiast z ujemną 27. Wrzesień zatem zapisujemy w naszym regionie jako miesiąc z odchyłką ujemną.

Poniższa grafika przedstawia miesięczną anomalię temperatury powietrza, która w naszym regionie jest wychylona poniżej normy i wynosi -1 °C w porównaniu do lat poprzednich. W całym kraju wrzesień był poniżej normy, najbardziej w północno-wschodniej i wschodniej części Polski, gdzie mieliśmy anomalię ujemną na poziomie -2,3 °C. Szczegóły przedstawia grafika pod nazwą „Anomalia temperatury powietrza: 202209 (do 2022-09-30)”

Anomalia miesięczna temperatury w Polsce. Źródło: meteomodel.pl

Wrzesień był w naszym regionie chłodniejszy w porównaniu do średniej z poprzednich lat. Anomalia roczna pozostaje nadal dodatnia i wynosi około +0,55 stopnia.

Anomalia roczna temperatury w Polsce. Źródło: meteomodel.pl
Usłonecznienie – suma godzin ze Słońcem Źródło: meteomodel.pl

Poniżej najwyższe i najniższe wartości zanotowane w ciągu miesiąca zebrane z dwóch naszych stacji (Krosno i Leśniówka) oraz stacji IMGW-PIB w Krośnie.

Najwyższa temperatura Krosno: 27,1 °C odnotowana 8 dnia miesiąca
Najwyższa temperatura Leśniówka: 25,5 °C odnotowana 8 dnia miesiąca
Najwyższa temperatura IMGW Krosno: 26,1 °C odnotowana 8 dnia miesiąca

Najniższa temperatura Krosno: -0,3 °C odnotowana 24 dnia miesiąca
Najniższa temperatura Leśniówka: -1,1 °C odnotowana 24 dnia miesiąca
Najniższa temperatura IMGW Krosno: 1,6 °C odnotowana 23 dnia miesiąca

Średnia temperatura: 12,5 °C
Średnia klimatyczna temperatura na ten miesiąc: 13,5 °C

Suma opadów Krosno: 115,2 l/m2 – przerost 41,9 l/m2; 157% opadu
Suma opadów Leśniówka: 107,3 l/m2 – przerost 34 l/m2; 146% opadu
Suma opadów IMGW Krosno: 110 l/m2 – przerost 36,7 l/m2; 150% opadu
Średnia klimatyczna opadów na ten miesiąc: 73,3 l/m2
Liczba dni opadowych: 21
Liczba dni suchych: 9

Najwyższy poryw wiatru Krosno: 53,6 km/h odnotowany 19 dnia miesiąca
Najwyższy poryw wiatru Leśniówka: 51,1 km/h odnotowany 18 dnia miesiąca
Najwyższy poryw wiatru IMGW Krosno: 50,4 km/h odnotowany 28 dnia miesiąca
Dominujący kierunek wiatru: S (południowy)


Najwyższe ciśnienie: 1029,6 hPa odnotowane 5 dnia miesiąca
Najniższe ciśnienie: 1002,0 hPa odnotowane 27 dnia miesiąca
Średnie ciśnienie: 1015,74 hPa

Ciekawostką miesiąca jest fakt, że jest (póki co) jedynym w tym roku gdzie została przekroczona norma opadów atmosferycznych oraz jednym z najchłodniejszych.

Poniższe tabele przedstawiają wyniki obserwacji z wszystkich trzech stacji z całego miesiąca z rozbiciem na każdy dzień.

Temperatura, wilgotność, ciśnienie

Data Poryw wiatru Najwyższa  Kierunek dominujący
KROSNO LEŚNIÓWKA IMGW
01.09.2022 28,1 km/h 25,6 km/h 32,4 km/h 24,8 km/h N
02.09.2022 38,9 km/h 32,0 km/h 36,0 km/h 30,6 km/h ENE
03.09.2022 25,2 km/h 22,7 km/h 28,8 km/h 24,8 km/h E
04.09.2022 22,7 km/h 20,5 km/h ---- 20,2 km/h E
05.09.2022 23,0 km/h 23,0 km/h 28,8 km/h 17,6 km/h E
06.09.2022 28,4 km/h 30,6 km/h 28,8 km/h 23,8 km/h E
07.09.2022 15,1 km/h 17,6 km/h ---- 12,6 km/h E
08.09.2022 28,1 km/h 26,3 km/h 36,0 km/h 21,6 km/h SSE
09.09.2022 20,9 km/h 18,4 km/h ---- 18,7 km/h ENE
10.09.2022 16,9 km/h 20,9 km/h ---- 14,4 km/h WNW
11.09.2022 34,6 km/h 37,1 km/h 43,2 km/h 30,2 km/h WNW
12.09.2022 40,3 km/h 43,9 km/h 50,4 km/h 36,0 km/h NW
13.09.2022 22,0 km/h 23,8 km/h 36,0 km/h 16,9 km/h SSW
14.09.2022 35,3 km/h 32,4 km/h 43,2 km/h 32,4 km/h S
15.09.2022 34,2 km/h 38,2 km/h 39,6 km/h 27,0 km/h W
16.09.2022 25,2 km/h 25,9 km/h ---- 19,8 km/h W
17.09.2022 16,2 km/h 23,0 km/h 46,8 km/h 15,1 km/h WNW
18.09.2022 46,4 km/h 51,1 km/h 46,8 km/h 32,4 km/h W
19.09.2022 53,6 km/h 33,8 km/h 39,6 km/h 33,1 km/h WSW
20.09.2022 28,8 km/h 34,6 km/h 36,0 km/h 25,2 km/h WNW
21.09.2022 39,6 km/h 32,4 km/h 43,2 km/h 29,9 km/h NW
22.09.2022 27,7 km/h 29,5 km/h 36,0 km/h 26,6 km/h WNW
23.09.2022 30,6 km/h 24,5 km/h 36,0 km/h 23,4 km/h E
24.09.2022 25,9 km/h 27,0 km/h ---- 23,0 km/h S
25.09.2022 26,3 km/h 39,2 km/h 36,0 km/h 22,7 km/h S
26.09.2022 18,7 km/h 26,6 km/h ---- 15,8 km/h SE
27.09.2022 35,6 km/h 29,9 km/h ---- 30,2 km/h SSW
28.09.2022 37,8 km/h 39,6 km/h 50,4 km/h 32,8 km/h SSW
29.09.2022 15,8 km/h 29,9 km/h ---- 22,0 km/h ENE
30.09.2022 18,0 km/h 16,9 km/h ---- 16,9 km/h ESE
REKORDY 53,6 km/h 51,1 km/h 50,4 km/h 36,0 km/h E

Opady

Data Poryw wiatru Najwyższa  Kierunek dominujący
KROSNO LEŚNIÓWKA IMGW
01.09.2022 28,1 km/h 25,6 km/h 32,4 km/h 24,8 km/h N
02.09.2022 38,9 km/h 32,0 km/h 36,0 km/h 30,6 km/h ENE
03.09.2022 25,2 km/h 22,7 km/h 28,8 km/h 24,8 km/h E
04.09.2022 22,7 km/h 20,5 km/h ---- 20,2 km/h E
05.09.2022 23,0 km/h 23,0 km/h 28,8 km/h 17,6 km/h E
06.09.2022 28,4 km/h 30,6 km/h 28,8 km/h 23,8 km/h E
07.09.2022 15,1 km/h 17,6 km/h ---- 12,6 km/h E
08.09.2022 28,1 km/h 26,3 km/h 36,0 km/h 21,6 km/h SSE
09.09.2022 20,9 km/h 18,4 km/h ---- 18,7 km/h ENE
10.09.2022 16,9 km/h 20,9 km/h ---- 14,4 km/h WNW
11.09.2022 34,6 km/h 37,1 km/h 43,2 km/h 30,2 km/h WNW
12.09.2022 40,3 km/h 43,9 km/h 50,4 km/h 36,0 km/h NW
13.09.2022 22,0 km/h 23,8 km/h 36,0 km/h 16,9 km/h SSW
14.09.2022 35,3 km/h 32,4 km/h 43,2 km/h 32,4 km/h S
15.09.2022 34,2 km/h 38,2 km/h 39,6 km/h 27,0 km/h W
16.09.2022 25,2 km/h 25,9 km/h ---- 19,8 km/h W
17.09.2022 16,2 km/h 23,0 km/h 46,8 km/h 15,1 km/h WNW
18.09.2022 46,4 km/h 51,1 km/h 46,8 km/h 32,4 km/h W
19.09.2022 53,6 km/h 33,8 km/h 39,6 km/h 33,1 km/h WSW
20.09.2022 28,8 km/h 34,6 km/h 36,0 km/h 25,2 km/h WNW
21.09.2022 39,6 km/h 32,4 km/h 43,2 km/h 29,9 km/h NW
22.09.2022 27,7 km/h 29,5 km/h 36,0 km/h 26,6 km/h WNW
23.09.2022 30,6 km/h 24,5 km/h 36,0 km/h 23,4 km/h E
24.09.2022 25,9 km/h 27,0 km/h ---- 23,0 km/h S
25.09.2022 26,3 km/h 39,2 km/h 36,0 km/h 22,7 km/h S
26.09.2022 18,7 km/h 26,6 km/h ---- 15,8 km/h SE
27.09.2022 35,6 km/h 29,9 km/h ---- 30,2 km/h SSW
28.09.2022 37,8 km/h 39,6 km/h 50,4 km/h 32,8 km/h SSW
29.09.2022 15,8 km/h 29,9 km/h ---- 22,0 km/h ENE
30.09.2022 18,0 km/h 16,9 km/h ---- 16,9 km/h ESE
REKORDY 53,6 km/h 51,1 km/h 50,4 km/h 36,0 km/h E

*doba opadowa w IMGW mierzona jest od 6:00 do 6:00 dnia kolejnego, dlatego opady mogą się nieznacznie różnić w stosunku do naszych stacji, gdzie opad mierzony jest od 0:00 do 0:00

Wiatr

Data Poryw wiatru Najwyższa  Kierunek dominujący
KROSNO LEŚNIÓWKA IMGW
01.09.2022 28,1 km/h 25,6 km/h 32,4 km/h 24,8 km/h N
02.09.2022 38,9 km/h 32,0 km/h 36,0 km/h 30,6 km/h ENE
03.09.2022 25,2 km/h 22,7 km/h 28,8 km/h 24,8 km/h E
04.09.2022 22,7 km/h 20,5 km/h ---- 20,2 km/h E
05.09.2022 23,0 km/h 23,0 km/h 28,8 km/h 17,6 km/h E
06.09.2022 28,4 km/h 30,6 km/h 28,8 km/h 23,8 km/h E
07.09.2022 15,1 km/h 17,6 km/h ---- 12,6 km/h E
08.09.2022 28,1 km/h 26,3 km/h 36,0 km/h 21,6 km/h SSE
09.09.2022 20,9 km/h 18,4 km/h ---- 18,7 km/h ENE
10.09.2022 16,9 km/h 20,9 km/h ---- 14,4 km/h WNW
11.09.2022 34,6 km/h 37,1 km/h 43,2 km/h 30,2 km/h WNW
12.09.2022 40,3 km/h 43,9 km/h 50,4 km/h 36,0 km/h NW
13.09.2022 22,0 km/h 23,8 km/h 36,0 km/h 16,9 km/h SSW
14.09.2022 35,3 km/h 32,4 km/h 43,2 km/h 32,4 km/h S
15.09.2022 34,2 km/h 38,2 km/h 39,6 km/h 27,0 km/h W
16.09.2022 25,2 km/h 25,9 km/h ---- 19,8 km/h W
17.09.2022 16,2 km/h 23,0 km/h 46,8 km/h 15,1 km/h WNW
18.09.2022 46,4 km/h 51,1 km/h 46,8 km/h 32,4 km/h W
19.09.2022 53,6 km/h 33,8 km/h 39,6 km/h 33,1 km/h WSW
20.09.2022 28,8 km/h 34,6 km/h 36,0 km/h 25,2 km/h WNW
21.09.2022 39,6 km/h 32,4 km/h 43,2 km/h 29,9 km/h NW
22.09.2022 27,7 km/h 29,5 km/h 36,0 km/h 26,6 km/h WNW
23.09.2022 30,6 km/h 24,5 km/h 36,0 km/h 23,4 km/h E
24.09.2022 25,9 km/h 27,0 km/h ---- 23,0 km/h S
25.09.2022 26,3 km/h 39,2 km/h 36,0 km/h 22,7 km/h S
26.09.2022 18,7 km/h 26,6 km/h ---- 15,8 km/h SE
27.09.2022 35,6 km/h 29,9 km/h ---- 30,2 km/h SSW
28.09.2022 37,8 km/h 39,6 km/h 50,4 km/h 32,8 km/h SSW
29.09.2022 15,8 km/h 29,9 km/h ---- 22,0 km/h ENE
30.09.2022 18,0 km/h 16,9 km/h ---- 16,9 km/h ESE
REKORDY 53,6 km/h 51,1 km/h 50,4 km/h 36,0 km/h E

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.