Prognoza burzowa 21.04 – rozpoczęcie sezonu?

Prawdopodobnie dziś rozpocznie się sezon burzowy 2021, a co za tym idzie kolejne relacje z przebiegu burz nad naszym regionem. By usprawnić odbieranie prognoz przez Czytelników wprowadziliśmy pięciostopniową skalę ostrzeżeń przez burzami. W skrócie opiszemy każdy stopień:

1 Stopień – Zagrożenie niskie

Najniższy stopień przypisywać będziemy do zjawisk burzowych generujących sporadyczne wyładowania oraz standardowe opady deszczu nie powodujące podtopień. Brak będzie też większych szkód związanych z wiatrem.

2 Stopień – Zagrożenie średnie

Przypisany będzie dla burz generujących wiele wyładowań atmosferycznych, a także opady deszczu mogące powodować lokalne podtopienia. Mogą zostać połamane słabsze gałęzie przez porywy wiatru.

3 Stopień – Zagrożenie wysokie

Burze przypisane do tego stopnia będą generować dużą ilość wyładowań atmosferycznych, opady powodujące podtopienia i zalania. Od tego stopnia zaczniemy kwalifikować Superkomórki burzowe. Spodziewane są znaczne szkody spowodowane przez wiatr m.in. powalenia słabo zakorzenionych drzew. Grad może przekraczać 3 cm.

4 Stopień – Zagrożenie bardzo wysokie

Burze będą charakteryzować się wysoką aktywnością elektryczną oraz powodować liczne zalania i podtopienia, woda może występować z przydrożnych rowów. Superkomórki mogą generować trąby powietrzne. Wiatr może powodować zerwania dachów i powalenia dużych drzew. Grad może dochodzić do 5 cm średnicy.

5 Stopień – Zagrożenie szczytowe

Zagrożenie, które miejmy nadzieję nie będzie nigdy wydane. Poza gigantyczną aktywnością elektryczną spodziewane będą trąby powietrzne oraz nawalne opady deszczu. Wiatr będzie powodował niewyobrażalne szkody.
Prócz pięciostopniowej skali dotyczącej siły zjawiska, dodana będzie również procentowa szansa jego wystąpienia w powiecie krośnieńskim.
A więc pierwsza prognoza burzowa w 2021 w nowym systemie:

Stopień – 1

Szansa wystąpienia – 50%

Opis:

Dziś prognozuje się burze w godzinach popołudniowych mogące nieść opady gradu do 1 cm. Będą generować średnią ilość wyładowań atmosferycznych. Opady deszczu mogą być silne, ale nie powinny powodować podtopień. Wiatr podczas przechodzenia burz może dochodzić w porywach do 70-80 km/h. Komórki będą izolowane, a więc dobrze widoczne z daleka.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *