Podsumowanie – Grudzień 2022

Jak widzimy powyżej, przebieg temperatury w Polsce w grudniu był początkowo niższy, a w drugiej połowie miesiąca wyższy w stosunku do normy wieloletniej. Liczba dni z anomalią dodatnią wynosi 14, natomiast z ujemną 17. Grudzień zatem zapisujemy w naszym regionie jako miesiąc ciepły.

Poniższa grafika przedstawia miesięczną anomalię temperatury powietrza, która w naszym regionie jest powyżej normy w porównaniu do lat poprzednich. W większej części kraju grudzień był w normie, chłodniej było w północnej części Polski, gdzie mieliśmy anomalię ujemną na poziomie minimalnym -1,14 °C, natomiast na krańcach południowych w naszym województwie zanotowano około +1,97 °C. Szczegóły przedstawia grafika pod nazwą „Anomalia temperatury powietrza: 202212 (do 2022-12-31)”

Anomalia miesięczna temperatury w Polsce. Źródło: meteomodel.pl

Grudzień był w naszym regionie powyżej normy w porównaniu do średniej z poprzednich lat. Anomalia roczna pozostaje nadal dodatnia i wynosi około +0,8 stopnia.

Anomalia roczna temperatury w Polsce. Źródło: meteomodel.pl
Usłonecznienie – suma godzin ze Słońcem Źródło: meteomodel.pl

Poniżej najwyższe i najniższe wartości zanotowane w ciągu miesiąca zebrane z dwóch naszych stacji (Krosno i Leśniówka) oraz stacji IMGW-PIB w Krośnie.

Najwyższa temperatura Krosno: 10,0 °C odnotowana 25 dnia miesiąca
Najwyższa temperatura Leśniówka: 8,3 °C odnotowana 25 dnia miesiąca
Najwyższa temperatura IMGW Krosno: 7,6 °C odnotowana 25 dnia miesiąca

Najniższa temperatura Krosno: -18,7 °C odnotowana 19 dnia miesiąca
Najniższa temperatura Leśniówka: -14,3 °C odnotowana 19 dnia miesiąca
Najniższa temperatura IMGW Krosno: -12,2 °C odnotowana 19 dnia miesiąca

Średnia temperatura Krosno: 1,1 °C
Średnia temperatura Leśniówka: 0,5 °C
Średnia temperatura (IMGW): 0,8 °C
Średnia klimatyczna* temperatura na ten miesiąc: -0,9 °C

Suma opadów Krosno: 75,9 l/m2 – przerost 32,7 l/m2; 176% opadu
Suma opadów Leśniówka: 72,3 l/m2 – przerost 29,1 l/m2; 167% opadu
Suma opadów IMGW Krosno: 74,7 l/m2 – przerost 31,5 l/m2; 173% opadu
Średnia klimatyczna* opadów na ten miesiąc: 43,2 l/m2
Liczba dni opadowych: 17
Liczba dni suchych: 14

Najwyższy poryw wiatru Krosno: 58,7 km/h odnotowany 21 dnia miesiąca
Najwyższy poryw wiatru Leśniówka: 62,6 km/h odnotowany 29 dnia miesiąca
Najwyższy poryw wiatru IMGW Krosno: 64,8 km/h odnotowany 27 dnia miesiąca
Dominujący kierunek wiatru: S (południowy)


Najwyższe ciśnienie: 1,042.30 hPa odnotowane 18 dnia miesiąca
Najniższe ciśnienie: 1000,71 hPa odnotowane 11 dnia miesiąca
Średnie ciśnienie: 1019,12 hPa

*dane z Klimatogram Krosno

Poniższe tabele przedstawiają wyniki obserwacji z wszystkich trzech stacji z całego miesiąca z rozbiciem na każdy dzień.

Temperatura, wilgotność, ciśnienie

Data Poryw wiatru Najwyższa  Średnia 10 min Kierunek dominujący
KROSNO LEŚNIÓWKA IMGW
01.12.2022 38,2 km/h 31,3 km/h 32,4 km/h 34,6 km/h ENE
02.12.2022 23,0 km/h 21,6 km/h ---- 20,9 km/h NE
03.12.2022 27,7 km/h 32,4 km/h ---- 27,4 km/h ESE
04.12.2022 27,4 km/h 33,8 km/h ---- 25,6 km/h E
05.12.2022 51,1 km/h 54,4 km/h 39,6 km/h 37,8 km/h SE
06.12.2022 41,8 km/h 45,4 km/h 32,4 km/h 33,1 km/h S
07.12.2022 23,0 km/h 27,7 km/h 32,4 km/h 22,3 km/h SSW
08.12.2022 32,8 km/h 33,5 km/h 39,6 km/h 25,9 km/h S
09.12.2022 31,0 km/h 27,4 km/h 36,0 km/h 27,7 km/h SSE
10.12.2022 19,8 km/h 29,5 km/h ---- 16,9 km/h NNW
11.12.2022 35,6 km/h 38,2 km/h 39,6 km/h 32,8 km/h NW
12.12.2022 28,1 km/h 30,2 km/h 43,2 km/h 24,8 km/h WSW
13.12.2022 27,7 km/h 42,5 km/h 36,0 km/h 27,0 km/h W
14.12.2022 36,4 km/h 41,8 km/h ---- 29,9 km/h SE
15.12.2022 28,1 km/h 31,3 km/h 43,2 km/h 27,7 km/h SSW
16.12.2022 22,7 km/h 27,7 km/h ---- 18,0 km/h ENE
17.12.2022 41,0 km/h 37,8 km/h ---- 32,0 km/h NW
18.12.2022 30,2 km/h 36,4 km/h 39,6 km/h 36,4 km/h WNW
19.12.2022 46,8 km/h 59,0 km/h 57,6 km/h 44,6 km/h SE
20.12.2022 53,3 km/h 60,1 km/h 57,6 km/h 51,5 km/h S
21.12.2022 58,7 km/h 48,6 km/h 46,8 km/h 47,5 km/h S
22.12.2022 43,6 km/h 51,8 km/h 43,2 km/h 34,9 km/h S
23.12.2022 32,4 km/h 45,0 km/h 46,8 km/h 31,0 km/h S
24.12.2022 27,7 km/h 45,4 km/h 39,6 km/h 26,6 km/h SSW
25.12.2022 33,1 km/h 36,4 km/h ---- 16,3 km/h W
26.12.2022 38,9 km/h 50,4 km/h 43,2 km/h 33,8 km/h S
27.12.2022 52,9 km/h 42,1 km/h 64,8 km/h 40,0 km/h WSW
28.12.2022 40,3 km/h 52,6 km/h 46,8 km/h 34,2 km/h SSW
29.12.2022 54,0 km/h 62,6 km/h 54,0 km/h 43,2 km/h S
30.12.2022 38,9 km/h 49,7 km/h 46,8 km/h 38,5 km/h S
31.12.2022 45,4 km/h 52,2 km/h 54,0 km/h 35,6 km/h S
REKORDY 58,7 km/h 62,6 km/h 64,8 km/h 51,5 km/h S

Opady

Data Poryw wiatru Najwyższa  Średnia 10 min Kierunek dominujący
KROSNO LEŚNIÓWKA IMGW
01.12.2022 38,2 km/h 31,3 km/h 32,4 km/h 34,6 km/h ENE
02.12.2022 23,0 km/h 21,6 km/h ---- 20,9 km/h NE
03.12.2022 27,7 km/h 32,4 km/h ---- 27,4 km/h ESE
04.12.2022 27,4 km/h 33,8 km/h ---- 25,6 km/h E
05.12.2022 51,1 km/h 54,4 km/h 39,6 km/h 37,8 km/h SE
06.12.2022 41,8 km/h 45,4 km/h 32,4 km/h 33,1 km/h S
07.12.2022 23,0 km/h 27,7 km/h 32,4 km/h 22,3 km/h SSW
08.12.2022 32,8 km/h 33,5 km/h 39,6 km/h 25,9 km/h S
09.12.2022 31,0 km/h 27,4 km/h 36,0 km/h 27,7 km/h SSE
10.12.2022 19,8 km/h 29,5 km/h ---- 16,9 km/h NNW
11.12.2022 35,6 km/h 38,2 km/h 39,6 km/h 32,8 km/h NW
12.12.2022 28,1 km/h 30,2 km/h 43,2 km/h 24,8 km/h WSW
13.12.2022 27,7 km/h 42,5 km/h 36,0 km/h 27,0 km/h W
14.12.2022 36,4 km/h 41,8 km/h ---- 29,9 km/h SE
15.12.2022 28,1 km/h 31,3 km/h 43,2 km/h 27,7 km/h SSW
16.12.2022 22,7 km/h 27,7 km/h ---- 18,0 km/h ENE
17.12.2022 41,0 km/h 37,8 km/h ---- 32,0 km/h NW
18.12.2022 30,2 km/h 36,4 km/h 39,6 km/h 36,4 km/h WNW
19.12.2022 46,8 km/h 59,0 km/h 57,6 km/h 44,6 km/h SE
20.12.2022 53,3 km/h 60,1 km/h 57,6 km/h 51,5 km/h S
21.12.2022 58,7 km/h 48,6 km/h 46,8 km/h 47,5 km/h S
22.12.2022 43,6 km/h 51,8 km/h 43,2 km/h 34,9 km/h S
23.12.2022 32,4 km/h 45,0 km/h 46,8 km/h 31,0 km/h S
24.12.2022 27,7 km/h 45,4 km/h 39,6 km/h 26,6 km/h SSW
25.12.2022 33,1 km/h 36,4 km/h ---- 16,3 km/h W
26.12.2022 38,9 km/h 50,4 km/h 43,2 km/h 33,8 km/h S
27.12.2022 52,9 km/h 42,1 km/h 64,8 km/h 40,0 km/h WSW
28.12.2022 40,3 km/h 52,6 km/h 46,8 km/h 34,2 km/h SSW
29.12.2022 54,0 km/h 62,6 km/h 54,0 km/h 43,2 km/h S
30.12.2022 38,9 km/h 49,7 km/h 46,8 km/h 38,5 km/h S
31.12.2022 45,4 km/h 52,2 km/h 54,0 km/h 35,6 km/h S
REKORDY 58,7 km/h 62,6 km/h 64,8 km/h 51,5 km/h S

*doba opadowa w IMGW mierzona jest od 6:00 do 6:00 dnia kolejnego, dlatego opady mogą się nieznacznie różnić w stosunku do naszych stacji, gdzie opad mierzony jest od 0:00 do 0:00

Wiatr

Data Poryw wiatru Najwyższa  Średnia 10 min Kierunek dominujący
KROSNO LEŚNIÓWKA IMGW
01.12.2022 38,2 km/h 31,3 km/h 32,4 km/h 34,6 km/h ENE
02.12.2022 23,0 km/h 21,6 km/h ---- 20,9 km/h NE
03.12.2022 27,7 km/h 32,4 km/h ---- 27,4 km/h ESE
04.12.2022 27,4 km/h 33,8 km/h ---- 25,6 km/h E
05.12.2022 51,1 km/h 54,4 km/h 39,6 km/h 37,8 km/h SE
06.12.2022 41,8 km/h 45,4 km/h 32,4 km/h 33,1 km/h S
07.12.2022 23,0 km/h 27,7 km/h 32,4 km/h 22,3 km/h SSW
08.12.2022 32,8 km/h 33,5 km/h 39,6 km/h 25,9 km/h S
09.12.2022 31,0 km/h 27,4 km/h 36,0 km/h 27,7 km/h SSE
10.12.2022 19,8 km/h 29,5 km/h ---- 16,9 km/h NNW
11.12.2022 35,6 km/h 38,2 km/h 39,6 km/h 32,8 km/h NW
12.12.2022 28,1 km/h 30,2 km/h 43,2 km/h 24,8 km/h WSW
13.12.2022 27,7 km/h 42,5 km/h 36,0 km/h 27,0 km/h W
14.12.2022 36,4 km/h 41,8 km/h ---- 29,9 km/h SE
15.12.2022 28,1 km/h 31,3 km/h 43,2 km/h 27,7 km/h SSW
16.12.2022 22,7 km/h 27,7 km/h ---- 18,0 km/h ENE
17.12.2022 41,0 km/h 37,8 km/h ---- 32,0 km/h NW
18.12.2022 30,2 km/h 36,4 km/h 39,6 km/h 36,4 km/h WNW
19.12.2022 46,8 km/h 59,0 km/h 57,6 km/h 44,6 km/h SE
20.12.2022 53,3 km/h 60,1 km/h 57,6 km/h 51,5 km/h S
21.12.2022 58,7 km/h 48,6 km/h 46,8 km/h 47,5 km/h S
22.12.2022 43,6 km/h 51,8 km/h 43,2 km/h 34,9 km/h S
23.12.2022 32,4 km/h 45,0 km/h 46,8 km/h 31,0 km/h S
24.12.2022 27,7 km/h 45,4 km/h 39,6 km/h 26,6 km/h SSW
25.12.2022 33,1 km/h 36,4 km/h ---- 16,3 km/h W
26.12.2022 38,9 km/h 50,4 km/h 43,2 km/h 33,8 km/h S
27.12.2022 52,9 km/h 42,1 km/h 64,8 km/h 40,0 km/h WSW
28.12.2022 40,3 km/h 52,6 km/h 46,8 km/h 34,2 km/h SSW
29.12.2022 54,0 km/h 62,6 km/h 54,0 km/h 43,2 km/h S
30.12.2022 38,9 km/h 49,7 km/h 46,8 km/h 38,5 km/h S
31.12.2022 45,4 km/h 52,2 km/h 54,0 km/h 35,6 km/h S
REKORDY 58,7 km/h 62,6 km/h 64,8 km/h 51,5 km/h S

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.